Bhajan Mela concert in Kapaleeshwarar Temple - Sri. Udayalur Kalyanaraman

Bhajan concert by GIRI's Bhajanotsava Martanda Sri. Udayalur Kalyanaraman accompanied by Pichumani Bhagavadhar, Mrudangam - Sri. Babu rajasekaran, Dolki - Sri.K.Subramaniyam, Harmonium - Sri. Sankaraman
Bhajan Mela Bhajan Mela
Bhajan Mela

Bhajan Mela
Bhajan Mela Bhajan Mela
Bhajan Mela Bhajan Mela
Bhajan Mela Bhajan Mela
Bhajan Mela Bhajan Mela
Bhajan Mela Bhajan Mela
Bhajan Mela Bhajan Mela
Bhajan Mela Bhajan Mela
Bhajan Mela Bhajan Mela
Bhajan Mela Bhajan Mela
Bhajan Mela Bhajan Mela
Bhajan Mela
No comments