GIRI CONDUCTED "THIYAGARAJA AARADHANA" SPECIAL PROGRAM

GIRI Conducted this program with most of artist of GIRI FINE ARTS @ Kapaleeshwar temple, Mylapore on 31-Jan-2016
Thiyagaraja Aaradhana 1
Thiyagaraja Aaradhana 2
Thiyagaraja Aaradhana 3
Thiyagaraja Aaradhana 4
Thiyagaraja Aaradhana 5
Thiyagaraja Aaradhana 6
Thiyagaraja Aaradhana 7
Thiyagaraja Aaradhana 8
Thiyagaraja Aaradhana 9
Thiyagaraja Aaradhana 10
Thiyagaraja Aaradhana 11
Thiyagaraja Aaradhana 12
Thiyagaraja Aaradhana 13
Thiyagaraja Aaradhana 14
Thiyagaraja Aaradhana 15
Thiyagaraja Aaradhana 16
Thiyagaraja Aaradhana 17
Thiyagaraja Aaradhana 18
Thiyagaraja Aaradhana 19
Thiyagaraja Aaradhana 20
Thiyagaraja Aaradhana 21
Thiyagaraja Aaradhana 22
Thiyagaraja Aaradhana 23
Thiyagaraja Aaradhana 24
Thiyagaraja Aaradhana 25
Thiyagaraja Aaradhana 26
Thiyagaraja Aaradhana 27
Thiyagaraja Aaradhana 28
Thiyagaraja Aaradhana 29
Thiyagaraja Aaradhana 30
Thiyagaraja Aaradhana 31
Thiyagaraja Aaradhana 32
Thiyagaraja Aaradhana 33

No comments