Latest updates

Sabarimala Ayyappan Pilgrimage

Sabarimala Ayyappan Pilgrimage
                                            Harivaraasanam Swaami Viswamo'hanam

Haridhadheeswaraa Swaami Aaraadhya paadhugam |
Arivimardhanam Swaami Nithya Narththanam
Hariharaathmajam Swami De'va maschraye' ||

No comments